VICE VERSA - geschiedenis van de westerse kunst en architectuur

Terug naar het overzicht

2012 - Pels & Kemper, ’s-Hertogenbosch

Met VICE VERSA is Ad de Visser de eerste Nederlandse auteur van een algemene kunstgeschiedenis van deze omvang. In het boek beschrijft hij de geschiedenis van de westerse kunst en architectuur op uitputtende wijze en aan de hand van bijna 3500 afbeeldingen. De auteur heeft daarbij oog voor zowel de grote lijnen als de saillante details, voor de kunst en architectuur zelf als voor de (denk)werelden waarin deze ontstaan en hij toont aan dat de weg die de kunst en architectuur in ruim twintig eeuwen heeft gevolgd nooit een rechte is geweest en zeker niet alleen een voorwaartse. Hij laat op inzichtelijke en inspirerende wijze zien hoe steeds weer het verleden wordt opgepakt en hernomen, bepaald door de kennis, de inzichten en de toekomstverwachtingen van dat moment.VICE VERSA wil een handboek zijn, een bron van informatie die altijd voor handen is, waarin de lezer snel zijn weg kan vinden en van waaruit hij zelf verder op onderzoek kan gaan in de hedendaagse media. Ad de Visser wil met de opzet en stijl van het boek inzicht geven op een manier die past in deze tijd, zonder echter de complexiteit van de materie uit de weg te gaan. De accuratesse in annotatie en bronvermelding benadert dan ook de zorgvuldigheid van wetenschappelijke studies.

INHOUDSOPGAVE

0 - INLEIDING

I - GRIEKEN & ROMEINEN - Inleiding

 1. Bouwkunst
  1. Archaïsche bouwkunst
  2. Klassieke bouwkunst
  3. Hellenistische bouwkunst
  4. Romeinse bouwkunst
 2. Beeldhouwkunst
  1. Archaïsche beeldhouwkunst
  2. Klassieke beeldhouwkunst
  3. Hellenistische beeldhouwkunst
  4. Romeinse beeldhouwkunst
   Vice Versa 
 3. Schilderkunst
  1. Archaïsche vaasschilderkunst
  2. Klassieke vaasschilderkunst
  3. Romeinse schilderkunst
 4. Vroegchristelijke en Byzantijnse kunst
  1. Vroegchristelijke en Byzantijnse bouwkunst
  2. Vroegchristelijke en Byzantijnse beeldhouwkunst
  3. Vroegchristelijke en Byzantijnse schilderkunst

II - MIDDELEEUWEN - Inleiding

  1. Vroegmiddeleeuwse bouwkunst
  2. Vroegmiddeleeuwse beeldhouwkunst
  3. Vroegmiddeleeuwse schilderkunst
 1. Romaanse kunst
  1. Romaanse bouwkunst
  2. Romaanse beeldhouwkunst
  3. Romaanse schilderkunst
 2. Gotiek
  1. Gotische bouwkunst
  2. Gotische beeldhouwkunst
  3. Gotische schilderkunst
  4. Internationale gotiek

III - RENAISSANCE - Inleiding

 1. Vroege renaissance - Quattrocento
  1. Vroege renaissance - Bouwkunst
  2. Vroege renaissance - Beeldhouwkunst
  3. Vroege renaissance - Schilderkunst
 2. Hoog-renaissance
 3. Maniërisme
  1. Maniërisme - Schilderkunst
  2. Maniërisme - Beeldhouwkunst
  3. Maniërisme - Bouwkunst
 4. Renaissance en maniërisme buiten Italië

IV - ZEVENTIENDE EEUW - Inleiding

 1. Bouwkunst
 2. Beeldhouwkunst
 3. Schilderkunst

V - ACHTTIENDE EEUW - Inleiding

  1. Rococo - Bouwkunst
  2. Rococo - Schilderkunst
  3. Rococo - Beeldhouwkunst
   Vice Versa 
  1. Neoclassicisme - Bouwkunst
  2. Neoclassicisme - Schilderkunst
  3. Neoclassicisme - Beeldhouwkunst

VI - NEGENTIENDE EEUW - Inleiding

 1. Romantiek
  1. Romantiek - bouwkunst
  2. Romantiek - schilderkunst
  3. Romantiek - beeldhouwkunst
   Vice Versa 
 2. Realisme
 3. Impressionisme
 4. Postimpressionisme

VII - TWINTIGSTE EEUW - Inleiding

 1. Beeldhouwkunst van de twintigste eeuw
  1. Beeldhouwkunst in de vroege twintigste eeuw
  2. Humanistische beeldhouwkunst
 2. Fauvisme, expressionisme, abstract expressionisme en neo-expressionisme
  1. Frankrijk: fauvisme
  2. Duits expressionisme
  3. Abstract expressionisme
  4. Neo-expressionisme
 3. Kubisme, futurisme, constructivisme en Nieuwe Tendenzen
  1. Kubisme
  2. Futurisme
  3. Constructivisme
  4. Nieuwe Tendenzen: op art, lichtkunst en kinetic
 4. Abstractie, suprematisme en Bauhaus
  1. Mondriaan en De Stijl
  2. Suprematisme
  3. Kandinsky, Klee en Bauhaus
  4. Post-painterly abstraction en minimal art
  5. Land art en concept art
  6. Arte povera en Beuys
 5. Dada, neodada en postneodada
  1. Dada en surrealisme
  2. Neodada: popart
  3. Meer neodada: assemblage, installatie, environment, happening, performance, video en fotografie
  4. Postneodada: postmodernisme

ALLE AFBEELDINGEN IN HET BOEK ZIJN FULLSCREEN TE ZIEN OP: www.viceversa-addevisser.nl

ISBN: 9789079372119
Paperback
rijk geïllustreerd, in kleur
36 x 27 cm
540 blz.
€ 64,95

 

Persstemmen

Mijn welgemeende complimenten voor je meest recente verschijning (in boekvorm). Ongekend, ongeëvenaard en een noodzakelijke aanschaf voor een ieder die ook maar een beetje interesse heeft in deze werelden. Bij mij een ereplaats in de bibliotheek. Veel dank. - Ad ’s-Gravesande

Gijsbert van der Wal interviewde Ad de Visser - VPRO:
programma.vpro.nl/deavonden/Dossiers/Boeken

Marianne Vermeijden - NRC Handelsblad - tipte VICEVERSA als beste kunstboek van 2012


Ad de Visser is een moedig man. In je eentje de geschiedenis schrijven van tweeënhalf duizend jaar westerse kunst en architectuur - de goden hebben voor minder gestraft. Eerder al had hij in De tweede helft (1998), over de beeldende kunst na 1943, laten zien dat hij een grote hoeveelheid stof overzichtelijk kan ordenen. Maar zijn Vice Versa is nog vele malen ambitieuzer en gaat van de Tempel van Concordia tot aan het beslapen bed van Tracey Emin. Een Nederlands equivalent dus van handboeken als die van Janson en Honour/Fleming. En het moet maar meteen gezegd: het is niet minder dan het eerste en houdt zich staande naast het tweede. Wat het boek op zijn voorgangers vóór heeft, is dat er ruimhartig citaten van anderen in zijn verwerkt: contemporaine theoretische geschriften, brieven, memoires, latere commentaren, die de tekst een prettige gelaagdheid geven. Bijzonder is ook dat De Visser veelvuldig parallellen trekt door de tijd heen: kunstenaars lijken vooruit te wijzen en grijpen terug. Ze zijn deel van een beeldend continuüm. - Kunstschrift

Met boeken als De tweede helft: beeldende kunst na 1945, Hardop kijken en Kunst met voetnoten heeft kunstdocent Ad de Visser naam gemaakt als gids bij het bekijken en begrijpen van kunst. Met ViceVersa waagt hij zich aan een uitgebreid overzicht van de hele westerse kunstgeschiedenis, de architectuur inbegrepen. (…) Hier kan De Visser volop laten spelen wat überhaupt het eigene aan zijn kunstgeschiedenis is: reizen in de tijd, aantonen dat het verleden doorwerkt, hernomen wordt en dat wat schijnbaar volledig nieuw is oudere wortels heeft. Hoewel de opzet klassiek chronologisch is, in zeven grote hoofdstukken, doorbreekt hij geregeld de chronologie om vruchtbare vergelijkingen te maken of te wijzen op verborgen onderstromen in de kunsthistorische ontwikkeling. Hij licht bijvoorbeeld het verband toe tussen de idealisering in het klassieke Griekse beeldhouwen en de conceptuele kunst, wijs op de parallellen tussen het hellenisme en het postmodernisme of tussen het vroegmoderne bouwen in de Verenigde Staten en Mies van der Rohes Martin Luther King Jr. Memorial Library als een voortgaande 'gestripte versie' van het palazzo uit de renaissance, of nog op de gelijkenis tussen plattegronden van enkele villa's van Palladio en de minimalistische structuren van Donald Judd, de compositie bij Vermeer en Mondriaan. (…)
De Visser schrijft zakelijk en to the point en verwerkt zijn eruditie op onnadrukkelijke wijze. Het is indrukwekkend hoeveel hij in kort bestek kwijt kan (…). Hij citeert uit filosofische, artistieke en literaire bronnen zoals Plato, Leonardo da Vinci, Vasari, Winckelmann, Kandinsky en Proust. Vaktermen worden in de tekst gecursiveerd en helder uitgelegd, in de voetnoten krijg je bovendien uitleg van mythologische, Bijbelse en historische verwijzingen, etymologische verklaring en/of vertaling van vreemde woorden, verwijzingen naar filmpjes op het internet enzovoort. (…) In zijn geheel is deze actuele en oorspronkelijk Nederlandse kunstgeschiedenis een prestatie van formaat. - De Leeswolf (België)

Reviews Bol.com:

Ik kijk graag, heel graag naar kunst. Ik lees heel graag, maar niet speciaal over kunst.
Dat laatste is veranderd, nu ik een rasechte verteller over kunst heb ontmoet in dit boek. Ad de Visser heeft een erudiete én zeer toegankelijke manier van schrijven: hij maakt niet alleen het kijken naar kunst, maar ook het lezen over kunst heel aantrekkelijk. Hij maakt je een gretig deelgenoot in het gedachtegoed, waarop kunstenaars en architecten hun werk baseerden. Daarmee leer je ook veel beter kijken naar de kunst, die de revue passeert. De Visser legt onverwachte verbanden tussen de kunst van toen en de kunst van nu, waardoor je steeds scherp wordt gehouden. De 'postzegels' in het boek, die samen steeds weer een goed tijdsbeeld geven, verwijzen naar dezelfde afbeeldingen, vergroot op zijn website. Wat een nieuw en praktisch idee!
Bedankt voor dit prachtige boek, dat van mij nu al een klassieker mag heten… - JanBernardz

Verrast door dit helder geschreven en overzichtelijk boek waarin de auteur op onnavolgbare wijze verbanden legt tussen de verschillende stromingen door de geschiedenis heen, prachtig geïllustreerd in combinatie met de bijbehorende website.
Kortom een onmisbaar standaardwerk in de boekenkast van iedere kunst- en architectuur liefhebber. - BredevoortBoekenstad

Het is moeilijk te begrijpen waarom dit prachtig vormgegeven overzichtswerk van de westerse kunst en architectuur niet meer aandacht heeft gekregen.
Het schrijven van handboeken staat in een lange traditie, maar de Visser voegt hier een extra dimensie aan toe doordat hij optimaal gebruik maakt van nieuwe digitale media. De begeleidende site biedt de lezer niet alleen de mogelijkheid de afbeeldingen op groter formaat te bestuderen, maar nodigt ook uit zelf verder op onderzoek uit te gaan. Met deze interactieve opzet en zijn heldere schrijfstijl wordt een goudmijn aan informatie in schrift en beeldmateriaal aangereikt. In didactisch opzicht is het een ijzersterke formule. Tekst en illustraties komen tot 'leven' in deze spannende kleurrijke vormgeving. Kortom een participerende leeservaring die uitermate inspirerend werkt Ad de Visser is de auteur van diverse succesvolle boeken over kunst die vanaf 1986 met een verrassende regelmaat verschijnen. - Grat

Bestellen

Via de auteur: apdevisser@home.nl
of: