UIT DE EERSTE HAND 1 - DE GRIEKEN

Terug naar het overzicht

2004 - Damon, Budel

Dit is het eerste deeltje van de reeks Uit de eerste hand waarmee Ad de Visser ons een verzameling biedt van de belangrijkste geschreven documenten uit de Europese geschiedenis. Het betreft teksten die menig lezer al wel kent, maar veelal slechts ‘van horen zeggen’ - onze informatie vergaren we immers veelal via secundaire literatuur.
De serie beoogt dan ook een ‘bibliotheekje’ te zijn van primaire teksten, ondergebracht in acht delen: Grieken, Romeinen, Middeleeuwen, Renaissance en zeventiende tot en met twintigste eeuw.

Dit deel bevat een bloemlezing met onder meer Zeno’s probleem van Achilles en de schildpad, Plato’s metafoor van de drie bedden, Epicurus’ Brief aan Menoeceus, Demosthenes’ Kransrede, fragmenten uit Socrates’ Apologie, Aristoteles’ Metafysica, Hesiodus’ Werken en Dagen, Plutarchus’ Ethica, Thucydides’ Peloponnesische Oorlog, Hippocrates’ aanbevelingen aangaande aambeien, Euclides’ weergave van de stelling van Pythagoras en Ptolemaeus’ Almagest.

Om vooral de oorspronkelijke bronnen te laten spreken heeft de samensteller zichzelf zo veel mogelijk buiten beeld gehouden. Waar uitleg nodig bleek, heeft hij, in plaats van deze zelf te schrijven, authentieke teksten of fragmenten gevonden, zodat binnen een ‘intertekstueel netwerkje’ de teksten elkaar over en weer verklaren, toelichten of aanvullen.
Zo bood, om maar enkele voorbeelden te geven, Diogenes Laertius zijn diensten aan bij het karakteriseren van de filosofen, bleek Aristoteles bereid een synopsis te geven van Homerus’ Odyssee en inzicht te verschaffen in de aard van het Griekse drama (ondertussen vatte Apollodorus de dramaturgie daarvan samen), was Plato niet te beroerd hier en daar een vermakelijke sneer uit te delen en wilde de Romein Vitruvius zelfs even overkomen uit De Romeinen uit de eerste hand om Archimedes’ Eureka! toe te lichten.

De Grieken

 

INHOUDSOPGAVE

0 - VOORWOORD

I - FILOSOFIE

 1. pre-socraten
  1. Thales
  2. Anaximander
  3. Anaximenes
  4. Pythagoras
  5. Heraclitus
  6. Xenophanes
  7. Parmenides
  8. Zeno van Elea
  9. Empedocles
  10. Anaxagoras
 2. atomisten
  1. Leucippus
  2. Democritus
  3. Protagoras
 3. socrates
 4. plato
 5. aristoteles
 6. cynici
  1. Antisthenes
  2. Diogenes
 7. epicuristen
  1. Epicurus
 8. stoa
  1. Zeno van Citium
  2. Cleanthes
  3. Chrysippus
 9. sceptici
  1. Pyrrho
  2. Sextus Empiricus
 10. neo-platonisme
  1. Plotinus

II - RETORICA

 1. Gorgias
 2. Lysias
 3. Demosthenes

II - LITERATUUR

 1. Homerus
 2. Hesiodus
 3. Sappho
 4. Pindarus
 5. Apollonius
 6. Plutarchus
 7. Longus

IV - DRAMA

 1. Aeschylus
 2. Sophocles
 3. Euripides
 4. Aristophanes

V - GESCHIEDSCHRIJVING

 1. Herodotus
 2. Thucydides
 3. Xenophon

VI - VAKWETENSCHAP

 1. Hippocrates
 2. Euclides
 3. Archimedes
 4. Ptolemaeus

VII - TIJDTABEL

 1. Met twintig teksten voor het eerst in een Nederlandse vertaling.

 

Persstemmen:

Mooi uitgegeven, handig boek. Het bundelt stukken uit de belangrijkste klassieke Griekse teksten, werk van filosofen, dichters en schrijvers, historici en redenaars, per schrijver kort ingeleid met een historische plaatsbepaling. Zo heeft de lezer snel enkele teksten van en basisinformatie over - pakweg, Plutarchus, Euripides of de pre-Socraten bij de hand. - Trouw

De Grieken is het eerste deel van de reeks Uit de eerste hand, die de belangrijkste geschreven documenten uit de Europese geschiedenis wil bundelen. De samensteller heeft teksten samengebracht onder de rubrieken filosofie, retorica, literatuur, drama, geschiedschrijving en vakwetenschap. Zijn selectie bevat bv. de hoogtepunten uit het werk van Homerus, Sophocles en Plato. De Visser leidt de fragmenten summier in, maar gebruikt meestal andere authentieke teksten om ze te verklaren, toe te lichten, aan te vullen of te evalueren: Plato zorgt meermaals voor commentaar, Aristoteles belicht het thema van Homerus’ Odyssee en Apollodorus vertelt de Trojaanse en Myceense sage (…) Een interessant principe. - De Leeswolf (België)

Het boek kan veel lezers op het spoor van veel boeiende teksten zetten en wanneer dat gebeurt zal de samensteller ongetwijfeld een gelukkig mens zijn. Alle reden om hem en zijn uitgever volharding en wijsheid toe te wensen bij de enorme klus die nu nog in de volgende delen geklaard moet worden! - Hermeneus

Het boek bevat veel primaire, vertaalde teksten die De Visser overal vandaan gehaald heeft; soms is hij zelf aan het vertalen gegaan. (…) Het is prettig tal van teksten die je ooit gedeeltelijk ergens hebt gelezen in een handzame bundel bijeen te hebben (…) de meeste lezers zullen zich graag door deze gids aan de hand laten nemen om zich te verbazen over de zeggingskracht van de teksten. - Letteren

Twintig teksten, waarvan Nederlandse vertalingen ontbraken of niet voor overname beschikbaar werden gesteld vertaalde hij zelf. Het boek is daarmee een waardevolle aanwinst geworden (…). - Archeologie

De Visser (…) biedt de lezer zonder poespas of gewichtige duiding een prettig beknopte en overzichtelijke bloemlezing uit datgene wat je al jaren hadden willen en eigenlijk allang had moeten lezen: uit de eerste hand, namelijk uit het werk van de schrijvers/denkers zelf. (…) Omdat zijn keuze de ontwikkeling van het denken en de opeenvolgende klassieke scholen volgt, leest zijn boek bijna als een historische roman - De Humanist

Een tot nog toe verwaarloosd gebied in het woud van Nederlandse vertalingen van Griekse literaire werken, de vakwetenschap, krijgt in het boek van De Visser de aandacht die het verdient. Figuren als Hippocrates (medische wetenschap), Ptolemaeus (astronomie, geografie), Euclides en Archimdes (wiskunde) passeren hier de revue, met tekeningen, grafieken, wereldkaarten en al. - Reformatorisch Dagblad

ISBN 9789055735075
gebonden
geïllustreerd
15 x 22 cm.
256 pagina’s
€ 19,90

Bestellen:

www.damon.nl/book/de-grieken