DE TWEEDE HELFT gedocumenteerd

Terug naar het overzicht

2002 - SUN, Nijmegen

Pregnante citaten kruiden een tekst, geven authentieke informatie, maar versmallen tegelijkertijd de blik van de lezer - het geciteerde wordt immers uit zijn context gelicht, terwijl we geleerd hebben alles juist en vooral binnen zijn context te zien... 

Aan citaten ontbreekt het De tweede helft niet - het werd er zelfs in de pers om geprezen. De auteur meende er evenwel goed aan te doen de min of meer geïsoleerde uitspraken van kunstenaars en theoretici in De tweede helft gedocumenteerd terug te brengen naar hun oorsprong en ze hun context terug te geven.
Zo ontstond een bundel essays, interviews, manifesten, statements, gedichten en beschouwingen, waarvan 30 teksten voor het eerst in Nederlandse vertaling- teksten die ertoe doen binnen de beeldende kunst van na 1945: het Statement van Gottlieb en Rothko - Morris' Notities over beeldhouwkunst - Verdediging van de 50-ers van Lucebert - After nature: Wij zijn gesanctioneerd kut - Fontana's Witte manifest - Eco's Kunst als knutselwerk - Over het existentialisme van Sartre - Beuys: ik hoef niet onsterfelijk te worden, ik ben het al - Newmans The Sublime is now - Manifest tegen niets van de Nul-groep - Post Painterly Abstraction van Clement Greenberg - Warhol: Ik ben het logo van de show - Tapié's Un art autre - Susan Sontags Tegen de interpretatie - Symphonie Monotone Yves Klein - Pollocks My painting... - Reinhardts Kunst als kunst - Kunst voor de massa: de idylle is voorbij van Rudi Fuchs, maar ook enkele passages uit het werk van Plato, Nietzsche, Wittgenstein en Gertrude Stein.

INHOUDSOPGAVE

HORS D’OEUVRE

 1. ‘De grot’ - Plato (vierde eeuw voor Chr.)
 2. ‘Kunst en censuur’ - Plato (vierde eeuw voor Chr.)
 3. uit: De geboorte van de tragedie (1872) - Friedrich Nietzsche
 4. uit: De vrolijke wetenschap (1882) - Friedrich Nietzsche
 5. uit: Aldus sprak Zarathoestra (1883) - Friedrich Nietzsche
 6. ‘Bedenk dat een schilderij...’ (1890) - Maurice Denis
 7. Vexations (1893-1895) - Erik Satie
 8. uit: Inleiding tot de metafysica (1903) - Henri Bergson
 9. ‘Het lineaire en het picturale’ (1915) - Heinrich Wölfflin
 10. uit: De man zonder eigenschappen (ca. 1922) - Robert Musil
 11. ‘Objects lie on a table’ (1922) - Gertrude Stein
 12. uit: Tractatus logico-philosophicus (1922) - Ludwig Wittgenstein
 13. ‘…in of rond december 1910…’ (1924) - Virginia Woolf
 14. uit: Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid (1935) - Walter Benjamin
 15. ‘Statement’ (1943) - Adolph Gottlieb en Mark Rothko
  1. 1945

 16. ‘Hongerwinter’ (1945) - Karel Appel
 17. uit: Over het existentialisme (1945) - Jean-Paul Sartre
 18. uit: Het witte manifest (1946) - Lucio Fontana
 19. ‘De eerste mens was een kunstenaar’ (1947) - Barnett Newman
 20. ‘Mijn schilderij…’ (1947) - Jackson Pollock
 21. ‘De romantici hadden de neiging…’ (1947) - Mark Rothko
 22. Symphonie Monotone (1947) - Yves Klein
 23. Brief van Alberto Giacometti aan Pierre Matisse (1948)
 24. ‘Manifest’ (1948) - Constant
 25. ‘Liever Art Brut dan culturele kunst’ (1948) - Jean Dubuffet
 26. ‘Het verhevene is nu’ (1948) - Barnett Newman
 27. ‘De grote natuurlijke samenkomst’ (1949) - Christian Dotremont
 28. ‘Ons verlangen maakt de revolutie’ (1949) - Constant
 29. ‘Verdediging van de 50-ers’ (1949) - Lucebert
 30. ‘Stedelijk Museum te Amsterdam toneel van communistische rel’ (1949) - de Volkskrant
  1. 1950

 31. Jackson Pollock: Nieuwe behoeften vragen om nieuwe technieken (1950)
 32. uit : Un Art Autre (1952) - Michel Tapié
 33. ‘ik tracht op poëtische wijze’ (1952) - Lucebert
 34. ‘De Amerikaanse action-painters’ (1952) - Harold Rosenberg
 35. ‘Willem de Kooning’ (1953) - Clement Greenberg
 36. ‘Cultuurkritiek en maatschappij’ (1955) - Theodor W. Adorno
 37. Brief van Richard Hamilton aan Peter en Alison Smithson (1957)
 38. ‘Kunst en massa-media’ (1958) - Lawrence Alloway
 39. ‘Barnett Newman’ (1958) - Clement Greenberg
 40. uit: Assemblages, Environments en Happenings (1959) - Allan Kaprow
 41. Für Statik’ (1959) - Jean Tinguely
  1. 1960

 42. ‘Bekendmaking’ (1960) - Nederlandse Informele Groep
 43. Pratt Institute Lecture (1960) - Frank Stella
 44. ‘De Nouveaux Réalistes’ (1960) - Pierre Restany
 45. ‘Kom met me mee de ruimte in…’ (1960) - Yves Klein
 46. ‘30000000000000000000000000000000 Beatniks of De oorlog tegen de Beats’ (1961) - Tuli Kupferberg
 47. ‘Manifest tegen niets’ (1961) - Nul-groep
 48. ‘Ik ben voor kunst die…’ (1961) - Claes Oldenburg
 49. Carte d’authenticité (1961) - Piero Manzoni
 50. ‘Wegen naar het paradijs’ (1961) - Otto Piene
 51. ‘0000000’ (1961) - Günther Uecker
 52. ‘Kunst als kunst’ (1962) - Ad Reinhardt
 53. Karel Appel: Mijn verftube is als een pijl... (1962)
 54. ‘Over het lijk van de renaissance’ (1963) - Armando
 55. Marihuettespel (1963) - Robert Jasper Grootveld
 56. ‘Fluxus Manifesto’ (1963) - George Maciunas
 57. ‘Opkomst en ondergang van de avant-garde’ (1964) - Constant
 58. ‘Post-Painterly Abstraction’ (1964) - Clement Greenberg
 59. ‘Flux Festival’ (1964)
 60. ‘Zero’ (1964) - Jan Schoonhoven
 61. uit: Tegen interpretatie (1964) - Susan Sontag
 62. ‘45 vragen’ (1966) - John Cage
 63. uit: De woorden en de dingen (1966) - Michel Foucault
 64. ‘Michel Foucault: Les mots et les choses’ (1999) - Ger Groot
 65. ‘Notities over beeldhouwkunst’ (1966) - Robert Morris
 66. uit: Is moderne kunst corrupt? (1967) - Willi Bongard
 67. Advertentie ‘Instituut voor herscholing van Kunstenaars’ (1967)
 68. uit: Opkomst van een tegencultuur (1968) - Theodore Roszak
 69. ‘Letterlijke dingen’ (1968) - Lambert Tegenbosch
 70. uit: Andy Warhol (1989) - Victor Bockris
 71. uit: Arte Povera (1969) - Germano Celant
 72. ‘Uitspraken over conceptuele kunst’ (1969) - Sol LeWitt
 73. ‘Kunst na [het einde van] de filosofie’ (1969) - Joseph Kosuth
 74. ‘Statements’ (1969) - Lawrence Weiner
  1. 1970

 75. uit: Ontscholing van de maatschappij (1970) - Ivan Illich
 76. ‘To You’ (1970) - Adrian Mitchell
 77. ‘In een post-cultuur’ (1970) - George Steiner
 78. ‘Signatuur, evenement, context’ (1971) - Jacques Derrida
 79. ‘Derrida: Ster en schrik der filosofie’ (1999) - Kees ‘t Hart
 80. Henk Peeters: Toen ik dat publiek zag dacht ik: werken we nou dáárvoor? (1974)
 81. ‘Weldenkend zijn of niet. Blind zijn’ (1975) – Marcel Broodthaers
 82. ‘Op de grens van de stilte’ (1975) - J. Reichenfeld
 83. ‘Hier-vanaf-elders’ (1976) - Germano Celant
 84. Marina Abramovic: De pijn is alleen lichamelijk (1976)
 85. ‘Einstein on the Beach’ (1976) - Ruud Engelander
 86. uit: Over fotografie (1977) - Susan Sontag
 87. ‘Kunst als knutselwerk’ (1977) - Umberto Eco
 88. ‘Therapie in een galerie’ (1977) - Lien Heyting
 89. Markus Lüpertz: Wij zijn de negers van Europa (1977)
 90. ‘De precessie van de simulakra’ (1978) - Jean Baudrillard
 91. Carl Andre: Kunst is geen vorm van communicatie (1978)
 92. uit: De cultuur van het narcisme (1979) - Christopher Lasch
 93. uit: Het postmoderne weten (1979) - Jean-François Lyotard
 94. ‘Actie, werkelijkheid en fictie in de kunst van de jaren ‘60 in Nederland’ (1979) - Wim Beeren
 95. ‘Het schilderij en de afbeelding’ (1979) - Marcel Vos
 96. Gilbert & George: Wij poetsen elke ochtend onze schoenen(1979)
  1. 1980

 97. Joseph Beuys: Ik hoef niet onsterfelijk te worden, ik ben het al (1980)
 98. Andy Warhol: Ik ben het logo van de show (1980)
 99. ‘Het moderne - Een onvoltooid projekt’ (1980) - Jürgen Habermas
 100. ‘Beantwoording van de vraag: wat is postmodern?’(1981) - Jean-François Lyotard
 101. ‘De kwestie van het postmodernisme’(1981) - Ihab Hassan
 102. Sandro Chia: Ik hoop niet dat ik met nieuwe dingen kom (1981)
 103. Jasper Johns: Dat ik totaal niet begrepen word, is interessant (1982)
 104. ‘De koning is dood, leve de koning’ (1982) - Ron Kaal
 105. ‘Post-modernisme, ironie, leesplezier’ (1983) - Umberto Eco
 106. uit: Kunst - Geschiedenis, verschijnen en verdwijnen (1984) - Frank Reijnders
 107. ‘Kanttekeningen bij de vertellingen’ (1984) - Jean-François Lyotard
 108. ‘De kleren van Jan Fabre’ (1984) - Dirkje Houtman
 109. uit: De ondergang van het denken (1987) - Alain Finkielkraut
 110. ‘Kunst voor de massa: de idylle is voorbij’ (1987) - Rudi Fuchs
 111. ‘Nieuw gebruik of nabootsing?’ (1987) - Bas Roodnat
 112. Jan Schoonhoven: Eenvoudige taal is genoeg (1987)
 113. ‘Soho - Het ritueel van de doorbraak omstreeks 1988’ (1989) - Dan Cameron
  1. 1990

 114. ‘Come to the cabaret! – De geschiedenis is dood, leve de geschiedenis’ (1990) - Carl Rohde
 115. ‘Alle zestien goed’ (1990) - Dirk van Weelden
 116. ‘De genieter betaalt’ (1990) - Riki Simons
 117. Iannis Kounellis: Ik ben een partizaan van Homerus (1990)
 118. ‘Beeldende kunst heeft last van burengerucht’ (1990) - Paul Depondt
 119. ‘The Art Merry-go-Round’ (1991) - Dominiek Ruyters
 120. ‘Het rode vlak’ (1991) - Rudi Fuchs
 121. After Nature: Wij zijn gesanctioneerd kut (1992)
 122. ‘Vier nieuwe geboden’ (1992) - Anna Tilroe
 123. Arthur Danto: De geschiedenis is voorbij jongens, vergeet het maar (1992)
 124. ‘Hartstocht heeft afgedaan’ (1993) - Din Pieters
 125. Charles Jencks: Bollenvelden zijn concentratiekampen voor tulpen (1993)
 126. ‘Een vijg is een vijg is een vijg’ (1993) - Ger Groot
 127. ‘De emancipatie van het valse sentiment’ (1995) - Tom Rooduijn
 128. ‘Zelfhulpkunst’ (1995) - Pam Emmerik
 129. ‘De duurste en de beste kunstenaars’ (1995) - Hans den Hartog Jager
 130. ‘Stomp voor de kop’ (1997) - Jeroen Boomgaard

 

ISBN: 9789058750563
Paperback
17 x 22 cm
540 blz.
€ 46,95

Bestellen

www.uitgeverijboom.nl/boeken/kunst/de_tweede_helft_gedocumenteerd_9789058750563
www.bol.com/nl/p/de-tweede-helft-gedocumenteerd/1001004001573808